Články z kategorie 'Ostatní'

Jaká byla diskuse o MVC?

Ve středu 3. června 2009 jsem se zúčastnil akce s názvem asp.net MVC Best practices. Akce se konala na půdě Microsoftu v BB centru a bylo na ní pozváno dost známých jmen z oboru. To slibovalo kvalitní diskusi.

Několik účastníků už napsalo svoje shrnutí na blog:

Trošku obdivuju jakou mají paměť. Moje shrnutí bude o hodně stručnější.

Na začátku organizátor Jarda Jirava promluvil o důvodech pro konání setkání a vytvořil hello world aplikaci v asp.Net MVC. Následovalo představení reallife aplikace od Aleše Roubíčka.

Dá se říct, že mě na asp.Net MVC nic nepřekvapilo. Použité standardy v názvosloví například jsou téměř totožné se Zend Frameworkem a dalšími rozšířenými MVC frameworky. Pěkná je podpora asp.Net MVC ve Visual Studiu.

Pak následovala diskuse, kde jsme se pokusili vysvětlit pojem MVC jeho chápání. Mluvilo se o odpovědnostech jednotlivých částí MVC architektury. Padla řeč na Open Session In View Pattern.

Zajímavé bylo porovnání nejrůznějších programátorských světů – pokud si dobře pamatuju bylo zastoupeno asp.Net, PHP, Java, Ruby a Django.

O Djangu mluvil Honza Král. Mluvil o MVT patternu frameworku a jeho výhodách. Bavil se konkrétním CMS postaveným nad Djangem a jeho použití. Prozradil, že mají 1 jádro, na kterém běží 9 různých webů. Liší se pouze konfigurace. Tady podle mého Honza trochu zaměnil téma diskuse. Nelze porovnávat obecný MVC pattern s určitým CMS postaveným na djangu.

Cenné komentáře měl „Karel Minařík“. Mluvil o MVC patternu v Ruby on Rails. Zejména o častých chybách začátečníků, kdy dávají byznys logiku do controlleru.

David Grudl poznamenal, že v MVC frameworku má to C (controller) spíše roli presenteru – objektu, který předává data view. Další pěkná myšlenka od něj – Kód je pěkný, když je toho na všech vrstvách tak akorát. Nic nejde vyhodit. A když další refaktoring už nevede k zlepšení čitelnosti kódu.

Já bych dodal, že žádný MVC framework si vlastně s pouhým MVC patternem nevystačí. Když se nějaký framework ohání zkratkou MVC znamená to vlastně jenom ten fakt, že je tento návrhových vzor, jako jeden z mnoha, při návrhu použit. Když vezmeme takový Zend Framework, tak tam se to návrhovými vzory hemží na každém kroku. Velmi stručně – při vyřizování requestu zafunguje Front controller design pattern, který vybere správný action controller (v Davidově terminologii presenter) – a tam najdeme onen MVC pattern. Na lifecycle requestu máme navázány další akce, na které je možno přidat vlastní listenery (další desing pattern) – jedná se o routing a dispatching. Ve view vrstvě jsou to pak View Helpery.

Omlouvám se za sklouznutí jinam – jenom jsem chtěl ukázat, že osamocený MVC není v reálném světě jediný bojovník v poli a vždy součástí celé rodiny použitých patternů.

Líbily se mi obchodnické dotazy Michala Bláhy. Například položil dotaz – Mám firmu s 10ti špičkovými .Net Forms programátory. Proč bych měl migrovat na asp.Net. Moje odpověď byla – nemigrovat. Pokud mám práci pro mých 10 zaběhutých programátorů nic neměnit.

Také padla otázka Typ webových projektů, pro které se MVC hodí a pro které nikoliv. Moje odpověď byla, že se MVC frameworky hodí pro implementaci naprosto každého typu webové aplikace. Z mého pohledu neexistují důvody pro to proč nedělat např. v MVC frameworku sociální sít a naopak firemní stránky ano.

Hodně se také mluvilo o testování (domluvilo se, že se někdy v budoucnu uskuteční setkání, jehož předmětem bude testování).

Závěr

Pro mě bylo setkání určitě přínosné. A neváhal bych jít na podobné setkání znovu.

Celý článek 5 komentářů 5. June 2009

Jaká byla Konference Web 2.0?

Ve čtvrtek 21. května 2009 jsem se zúčastnil Konference Web 2.0. V tomto články bych chtěl zhodnotit svoje dojmy.

Je několik typů odborných akcí, kterých se účastním. Setkáním CZJUG počínaje a Open monday H1 konče. Poslední rok se snad více než programováním zabývám věcmi okolo e-commerce, internetového marketingu – všech oblastí, které s vedením internetového obchodu souvisí. Proto jsem po přečtení programu konference ihned využil nabídky Jiřího Kodery na VIP vstupenku na tuto akci.

Tolik k úvodu a nyní bych chtěl popsat dojem z jednotlivých přednášek, při kterých jsem si dělal poznámky.

Dojem z přednášek

Adama Zbiejczuk – Web 2.0 – Evoluce nebo chiméra

Úvod vlažný (také díky problémům s projektorem), ale pak se to rozjelo. Přednáška byla skvěle připravená. Nabitá argumenty. Skvěle zpracovanými modely…souvis­lostmi. Přednášející mluvil o webu, procesech, které se tam odehrávají v souvislostech, které mě do té chvíle nenapadly. Asi to bude tím, že v této oblasti nejsem žádný profesionál. Zde je několik bodů, které jsem si z přednášky odnesl:

 • Web 2.0 je buzzword, ale současně i odraz skutečných změn na webu
 • Web 2.0 lze srovnat s neuchopitelností tagcloudu, kde jsou myšlenky, vlastnosti, produkty atd.
 • Procento připojených domácností v ČR bylo v roce 2001 6 % a v roce 2008 42 % (v tom není započten internet na pracovišti)
 • Web 2.0 potřebuje ke svému provozu kritickou masu uživatelů, rychlé připojení
 • celosvětově má internet více jak 1 miliardu uživatelů
 • změna komunikačních modelů (komunikace mezi uživateli, service providerem a uživatelem oběma směry)
 • setření hranice mezi producentem a konzumentem obsahu (samo surfování po internetu vlastně tvoří internet)
 • individualizace (každý má svůj internet upravený na míru, zanecháváme digitální stopu)
 • lidé rádi sdílejí, bojovat proti sdílení je jako rozbíjet stroje v 18. století
 • long tail (např. prodej indických filmů v USA, nové možnosti inzerce)
 • reputační systémy (kombinace individualizace a crowssourcingu)
 • mash up/remix (kdo zpřístupní mase snadné nástroje na další úpravy produktu, pro toho bude masa zadarmo pracovat, pokud to neuděláme, bude to masa dělat stejně, akorát z toho nic mít nebudeme)
 • internet jako platforma (software bude spíš SaaS, poplatky budou reálně reflektovat míru používání – např podle času)
 • proces automatizace zdrojů (synergie zdrojů a vyhodnocování) je centrem moci budoucnosti
Michal Berg, eSports.cz – Business modely na webu 2.0

Dobrá přednáška. Bavila mě. Opět tam byly uvedeny některé skutečnosti pěkně v kontextu. Přednášející látce rozuměl. Opět několik bodů:

 • většina e-commerce řešení modelů na internetu jenom kopíruje modely z reálného světa
 • budoucnost e-commerce je pokrývání potřeb z nižších pater Maslowovy pyramidy
 • obsah spodních pater Maslowovy pyramidy se mění (např. mobilní telefon je nyní ve spodních patrech)
 • vydělávat lze na internetu pomocí:
  • eshop
  • reklamní systémy
  • transakce a zprostředkování (aukce, inzeráty, platby)
  • prodej digitálního obsahu
  • prodej digitálních služeb
  • byznys model webových služeb
 • mobilní služby budoucnosti:
  • jott.com – převod hlasu na text
  • ubisafe.com – virtuální vodítko hlídající pohyb osob, webové rozhraní
  • serviceguy.org – kontakt na lokálního řemeslníka (propojení virtuálního a reálného světa)
  • zocdoc.com – smluvená návštěvy zubaře, lékaře (lékař platí za umístění)
Tomáš Vávra, IBM – Využijte trendů „Web 2.0“ ve prospěch vašeho businessu!

Tato přednáška mě nebavila. Pan Vávra je spíše obchodník. Mluvil obchodní řečí. Ač jsem hodně chtěl, nebyl jsem schopen najít cokoliv, co by mě zaujalo. Nemám z této přednášky žádné výpisky. Uvedu tedy jenom oficiální popis k přednášce:

Dostat stávající aplikace na web a vše jednoduše propojit je nový trend, který se souhrnně zjednodušeně označujeme jako „Web 2.0“. Ukážeme Vám, jak pomocí stávajících aplikací získáte jednoduše novou přidanou hodnotu pro Váš business a jak získat nové zákazníky!

Jiří Karpeta, Microsoft – Web 2.0 realita a budoucnost

Stejně jako v případě IBM mě i přednáška dalšího sponzora akce Microsoftu příliš nebavila. Zde se ale nedá upřít přednášejícímu živější a zajímavější prezentaci než v předchozím případě. Pár poznámek:

 • v případě Web 2.0 není technologie zcela hybatelem (příklad – Outlook Web Access nebyla bomba)
 • Web 2.0 funguje protože:
  • rychlé připojení
  • multimediální obsah
  • našel se byznys model
  • integrace (Yahoo pipes, MS Popfly)
  • jednoduchost (FB, Windows Live, YouTube)
  • komunikace (ICQ, Messenger)
 • používání technologií ve firmě je věcí její kultury
Daniel Kostan, Czech & Slovak Professional Community – Business & Social Networking v regione Ceskej a Slovenskej Republiky

Slovensky vedená přednáška, která měla obsah, který mě nějak nedokázal zaujmout. Možná to bylo zaviněno mojí nedostatečnou odborností. Vypsal jsem si jenom adreasu Czech & Slovak Professional Community – www.cspc.cz.

Oficiální popis k přednášce:

Existujuce business a socialne siete u nas Pozicia LinkedIn a Xing a ich vyuzivanie komunitou profesionalov CZ/SK regionu Paralelne aktivity a sprievodne programy = vitalita a rast komunity Nahlad do buducnosti.

Tomáš Horák, Cisco – Cisco in Cisco

Opět přednáška, ze které jsem si mnoho neodnesl. Byly představovány produkty firmy Cisco. Bohužel na stránkách konference nebyl k dispozici ani oficiální popis přednášky.

Jiří Kodera, Abakowiki – Správa znalostí ve firmě pomocí webu 2.0

Velmi dobře připravená přednáška. Autor dobře rozumí dané problematice. Zde je oficiální popis přednášky:

 • rozlišení „webu 1.0“ a webu 2.0 z pohledu firmy
 • způsob práce lidí s informacemi v době 2.0
 • působení long-tailu ve firmě při práci se znalostmi
 • působení filtrů při práci se znalostmi
 • vliv změny paradigmatu od on-premise k on-demand řešení
 • business přínosy webu 2.0 ve firmách
 • dozrávání web 2.0 firemních aplikací a jejich budoucnost
Jan Horna, HorMart – Sociální sítě aneb jak je využít pro vaši značku

Krásná přednáška. Pan Horna mluvil jasnou řečí. Mluvil o sociálních sítích – způsoby používání, příklady z praxe. V prezentaci bylo spousta příkladů, grafů. Celé krásně srozumitelné.

Jan Kubr, Livispace – Hlasové aplikace jako nástroj spolutvorby

Přednáška pana Kubra se mi líbila z několika důvodů. Jednak hodně dobře věděl, o čem mluví. Bylo na něm přímo znát, že dané problematice rozumí. Dále se mi líbilo, že mluvil o vlastním produktu – hlasových službách, které nabízí pod značkou TELFA. S panem Kubrem jsem mluvil i během jedné přestávky a bylo vidět jeho zapálení pro věc a znalosti. Myslím, že o jeho firmě zanedloho ještě hodně uslyšíme.

Zde je oficiální popis přednášky:

Záznamy hlasu jsou osobnější než pouhý text a snadněji zaznamenatelné než video. Cílem přednášky je ukázat, jak lze využít hlasových aplikací pro crowdsourcing obsahu pro komunitní weby, především pak politicky zaměřené democracy 2.0 projekty.

Petr Ocasek, BENETA.cz – Využití online videa a jeho přínosy pro firmy

Velmi pěkná přednáška doplněná příklady ze života a pěknou komunikací s publikem. Beneta se zabývá online videem. Pan Ocásek např. zmínil, že přišlo několik firem z ČR a chtělo udělat „stejný portál jako YouTube“. Všem se jim to prý podařilo rozmluvit :). Líbilo se mi, že pan Ocásek nemluvil o online videu jako o samospáse, ale jako o médiu, které se nehodí pro všechny a je vždy velmi důležité posoudit jeho přínos pro naše podnikání.

Zde je oficiální popis přednášky:

 • OV jako prostředek virální kampaně
 • OV jako nástroj pro vzdělávání zaměstnanců
 • OV jako nástroj pro zvyšování konverzního poměru na eshopu
 • OV jako prostředek zvyšování návštěvnosti webu (SEO)
 • OV jako nástroj pro snížení marketingových nákladů
 • OV a jak na něm vydělat
 • příklady a případové studie

Co mě nejvíc zaujalo

Byly to 2 přednášky. První hned ta úvodní od Adama Zbiejczuka – Web 2.0 – Evoluce nebo chiméra. Druhá od Jana Kubra – Hlasové aplikace jako nástroj spolutvorby.

Závěr

Akce měla hladký průběh. Mně osobně vůbec nevadilo cca 20ti minutové zpoždění promotéra. Potkal jsem tam několik známých – Václava Stoupu, Michaelu Vorlovou z H1. Organizačně výborně připraveno (sál, technika, občerstvení, oběd). Ocenil bych jedinou změnu – více odborně na úkor obchodně zaměřených přednášek, které mě osobně vůbec nebavily. Mluvím o přednáškách sponzorů…bez kterých to asi nejde.

Celý článek 1 komentář 25. May 2009

ITPlace - specialista na java outsourcing - startuje

Připadá mi, že se svět kolem mě mění poslední dobou hrozně rychle. Rok a půl po založení Maternie (mimochodem, hledáme obchodního ředitele – více informací u mě na vyžádání) zakládám další firmu – ITPlace.

Proč vznikl ITPlace?

Na začátku roku 2008 jsem nastoupil do Avedye. Pracoval jsem opravdu na moc zajímavých projektech. Potkal jsem tam dost šikovných lidí. Ale, jak jistě tušíte, každá pohádka má svůj konec. Avedya se dostala (také přičiněním finanční krize) do problémů a nastalo propouštění v několika vlnách. Skončí to pravděpodobně úplným zrušením celé firmy v několika měsících. Česká pobočka končí za dva měsíce.

V IT oboru došlo k propouštění ve spoustě pražských firem. V tuto chvíli se na trhu dobré místo hledá hůře. Ale od kolegů, kteří z Avedye odešli před několika měsíci, vím, že se nové místo shání prostě hůř. Naproti tomu pozic pro kontraktory je stále dost (možná dokonce víc).

Všechny tyto okolnosti vyústily v nápad založit si vlastní firmu – ITPlace. A poskytovat java outsourcing. Firmu jsem založil společně s Honzou Šmukem. Honza je vynikající odborník na JEE, zkušený architekt a scrummaster.

Proč by mohl ITPlace uspět?

 • s vývojem JEE aplikací máme velké zkušenosti a dokážeme zvolit přiměřeně komplexní řešení, které není zbytečně složité (a časově náročné) a zároveň vyhovuje požadavkům
 • kromě serverside Javy máme letité zkušenosti i s vývojem view vrstvy (HTML, CSS)
 • dokážeme klientovi poradit i s business stránkou věci – poznáme usecasy s největší přidanou hodnotou
 • máme zkušenosti s provozem vlastní firmy, která se pohybuje na poli e-commerce
Závěr

ITPlace v současnosti intenzivně hledá klienty. Já věřím tomu, že teď je ta nejlepší doba pro rozjetí vlastního podnikání v IT. Hodně velkých (neefektivně fungujících) molochů krachuje nebo omezuje svoji činnost. Malá firma s malými režijními náklady by mohlo být to pravé.

Od této chvíle budu na tomto blogu zvěřejňovat jenom osobní články (jako je tento) a odborné na našem firemním blogu – Blog ITPlace.

Celý článek 1 komentář 27. April 2009

Poslední středa

Ani nechci hledat, kdy jsem na blogu zveřejnil nějaký článek. Uplynula už dlouhá doba. Důvod této přestávky byl jednoduchý – naše Lucy. Naší holčičce jsou už více jak dva měsíce a já se snažím být s ní každou volnou chvilku.

Dnešní den byl výjimka. Byl jsem na semináři Poslední středa, který pořádá každou poslední středu v měsíci firma H1. Tématem červnového setkání byl affiliate marketing.

Byl jsem tam jako zástupce našeho eshopu VaseCocky.cz a překvapilo mě, že ho někteří účastníci semináře již znali.

O programu

Chvíli před sedmou hodinou večerní, kdy měl seminář začít, se spustila venku doslova apokalypsa. Tak vydatný déšť jsem dlouho neviděl. Po výstupu z tramvaje na Karlově náměstí jsem byl v několika sekunách promočený na kůži. Na přechodech jsem se brodil po kotníky ve vodě (ještě, že jsem měl sandály).

To byl asi důvod proč na seminář nedorazili všichni objednaní. Odhaduji, že nás tam bylo celkem cca 20. Včetně 5 lidí z H1.

Na začátku promluvil Václav Štrupl de facto o tom, že pro dnešek není připravena žádná úvodní řeč. A tak se přešlo rovnou k volné diskusi. Nebo spíše k části „questions and answers“. Nejdříve probíhala společná diskuse na téma affiliate marketing, a pak se diskutovalo v menších skupinkách.

Občas se téma nedrželo striktně pouze affiliate marketingu, ale sklouzlo se i na jiná témate – konverzní poměr, PPC reklamy, bannerové reklamy.

Kolem 22.30 setkání skončilo.

Závěr

Rozhodně to nebyl ztracený čas. Pokud bude v budoucnosti zajímavé téma, rád seminář znovu navštívím.

Celý článek Přidat komentář 25. June 2008

Narodila se nám Lucy

V pondělí 21. dubna 2008 se nám narodila krásná holčička Lucie. Při narození měřila 50 cm a vážila 3.5 kg.

Lucy už má svojí e-mailovou schránku. Takže když ji budete chtít něco napsat použijte lucie@vavru.cz :)

Kačenka s Lucy poprvé

Kačenka s Lucy podruhé

Já s Lucy

Celý článek 10 komentářů 22. April 2008

Kterak se krade design

Při projíždění refererů našeho eshopu www.vasecocky.cz jsem zjistil přístup z domény, jejíž jméno neuvedu, není důležité jim dělat reklamu.

Jdu tam a hádejte co – vidím náš eshop, přesněji náš design. Mám unikátní příležitost vidět chování zlodějů designu v praxi. Stránka byla totiž nedokončená. I neváhal jsem a udělal si první screenshot. Za pár dní jsem se vrátil, abych pořídil design další – kucí (takhle domácky jim s kolegou říkáme) totiž ve své práci pokročili. První screenshot jsem pořídil 13. března. Následující pak 17. března.

Bohužel s tím od té doby kucí :) nepohnuli a mně se nechce čekat. Takže tady ty dva screenshoty máte. Schválně zkuste porovnat a naším eshopem.

A jak že jsem na to přišel – no kucí nechali v HTML kódu stránky naše počítadla z toplistu a Google Analytics.

Závěr

Bude to asi znít divně. Měl bych asi nadávat jak moc špatní ty kucí jsou. Neučiníím tak. Názor si udělejte sami. Mně osobně to tak nějak těší – to je převládající pocit. Je to přece poklona pro nás – hlavně pro našeho grafika Aba (čti Ejba). Fuj to ale samozřejmě je.

Celý článek 10 komentářů 19. April 2008

Jak jsme rozjeli VašeČočky.cz

Snad nikdy v životě jsem nestrávil tolik času prací u počítače jako poslední tři týdny. V tomto krátkém čase jsem vdechnul život eshopu VaseCocky.cz – najdete ho na adrese www.vasecocky.cz.

Nemějte strach, že tohle bude nějaký PR článek. Žádné vyjmenovávání úžasných vlastností eshopu, velkých slev apod. Pouze chci popsat jaké ty poslední tři týdny byly. Jednoduše co obnášelo vytvoření a zprovoznění našeho ehopu.

Myslím, že lze těžko nalézt článek, který se by se více hodil na osobní blog, než je právě tento.

Proč kontaktní čočky?

Nikdy v životě jsem nebyl klasickým zaměstnancem. Jako kontaktor jsem posledních 6 let pracoval převážně pro dvě firmy, ale měl jsem i svoje menší soukromé projekty. Nemám rád nedostatek motivace. Životní styl, kdy člověk chodí do nějaké práce, tam 8 hodin něco dělá, a poté se sebere a jede domů. Vidím to všude kolem sebe. Je tu hodně lidí, kteří svoji práci nemají rádi. Píšu to, protože když jste někde zaměstnaný často časem zjistíte, že vlastně stačí, když toho budete dělat o mnoho méně – že to vlastně stačí. A když je nějaký problém, tak jej stačí vhodně okomentovat a poslat odpovědnost za problém o dům dál. Opět jsou to věci, které jsem viděl kolem sebe.

Léta jsem se snažil pracovat nejlépe jak jsem uměl. Snad jsem se za tu dobu i něco naučil. A teď od 1. ledna 2008 přišel přelom. V nové práci teď používám jenom Javu – všechny ostatní moje stávající znalosti zde přímo neuplatním. Mluvím např. o – PHP, ActionScript, AJAX, XHTML, CSS, C#. Nechtělo se mi tyhle znalosti zahodit. Chtěl jsem je dále využívat. A nejlépe tak, že tentokrát nebudu nic programovat pro zákazníky, nýbrž pro sebe.

Již velmi záhy co jsem začal programovat, jsem chtěl mít svojí firmu – software faktory. Dělat weby na zakázku. Postupně jsem tuto myšlenku opustil. Jedna věc je totiž dělat skvělé weby, a zcela jiná (důležitější), je nalézt zákazníky. A právě kvůli tomu jsem si na konec rozmyslel risk v podobě založení firmy, najmutí alespoň jednoho zaměstnance, kanceláří.

Na podzim jsem na setkání spolužáků ze střední školy vedl debatu s Martinem Bláhou na téma založení vlastní firmy. Martin už sice vlastní firmu na vedení účetnictví, ale rád by se vrhnul i do nečeho jiného.

Netrvalo to ani tři týdny a už jsme měli založenou firmu – její jméno je Maternia (webová prezentace se připravuje). V tuto chvíli jsme ještě vůbec netušili co vlastně budeme dělat. Pouze jsme věřili svým schopnostem. Věřili jsme tomu, že jsme schopni se v téhle republice v něčem prosadit. No vlastně naše slova byla ještě mnohem odvážnější :)

V říjnu, listopadu a prosinci jsme učinili několik schůzek, abychom vymysleli, co vlastně bude Maternia dělat. Během prvních schůzek jsme si ujasnili hrubý záměr firmy – chceme něco prodávat na internetu. Toto rozhodnutí mělo tyto základní důvody:

 • Já umím udělat internetový obchod na míru (což považujeme za velkou konkurenční výhodu proti polovičatým univerzálním shopům)
 • Umím zajistit všechno ostatní co s tím souvicí – domény, hosting, reklama…
 • Martin a jeho účetní firma nám může hravě vést účetnictví

Ohromnou výhodou je, že základní věci si umíme udělat sami.

Dostali jsme se do momentu, kdy jsme už jistě věděli, že chceme něco prodávat na internetu, ale ještě jsme něvědeli co.

Padlo spousta nápadů (ty jsou součástí firemního knowhow a nemůžu je prozrazovat :)). Vítězem se nakonec staly kontaktní čočky. Po analýze internetového trhu s kontaktními čočkami jsme jednoduše věřili, že jsme schopni udělat internetový obchod, který bude mít spoustu předností oproti stávajícím eshopům.

V podstatě se dá říci, že zde nebyl žádný internetový obchod s kontaktními čočkami, který by vytvořili profesionálové. Kdyby jsme byly v jiném článku, tak bych uvedl výčet chyb, které mám na mysli. Ale v tomto kontextu by to nebylo fair.

Proč Vaše kontaktní čočky?

Název Vaše kontaktní čočky se nám zdál jako nejlepší z ještě volných domén. To byste nevěřili pro jaké všechny varianty slovního spojení kontaktní čočky jsou obsazené domény. Úplně pro všechny varianty :). Koupili jsme tedy www.vasecocky.cz, variantu s pomlčkou www.vase-cocky.cz a také dvě delší varianty www.vase-kontaktni-cocky.cz a www.vasekontak­tnicocky.cz.

Pár slov o našem eshopu

Chtěli jsme vytvořit eshop, kde by skvěle nakupovalo. Soustředili jsme se zejména na:

Jednoduchý a přehledný design stránek
Méně je často více. Proto na stránky nedáváme zbytečné prvky. Při procesu odeslání objednávky dokonce není zobrazen ani sloupec menu s kategoriemi, protože v té chvílí je nepodstatný. Design má na svědomí skvělý grafik Abe.
Jasnou navigaci a ovládání
Přehledné hlavní a pomocné menu, vhodné nadpisy, vhodné titulky stránek, vhodné url – to všechno jsou věci, kterým jsme věnovali velkou pozornost.
Intuitivní práci s nákupním košíkem
Košík jsme navrhovali s ohledem na intuitivnost ovládání. Proto jsme použili stejně velké písmo jako v ostatním textu (stávající eshopy často používají nečitelné pidipísmo). V košíku lze přidávat (klonovat produkty), odebírat produkty, měnit parametry a množství produktu pomocí AJAXu. Je to velmi rychlé. O výsledku všech těchto akcích je nakupující upozorněn barevnou hláškou.
Citlivé použití AJAXu
Doufáme, že dobrým příkladem je právě popsaná funkce košíku. Dále na stránkách máme Srovnání produktů. Poslední AJAXovou featurou, o které se chci zmínit, je zjišťování aktuálního stavu dané varianty produktu na skladě. Lze ji nalézt na stránce s detailem produktu (např zde – Precision UV (6 čoček)).
Co nejpříjemnější proces odeslání objednávky
Proč by se měl zákazník před odesláním objednávky zaregistrovat? Tuto povinnou registraci najdete na většině eshopů. V našem eshopu nic jako registrace neexistuje. Během objednávky je nutno zadat jenom údaje, které jsou skutečně potřeba. Při osobním odběru zboží je to pouze jméno zákazníka a jeho telefonní číslo (abychom ho mohli upozornit že si může objednávku vyzvednout). I pokud se jedná o jiný druh doručení, při kterém je potřeba vyplnit adresu. Například nevyžadujeme vyplnění e-mailu. Pouze zákazníka upozorníme, že když ho vyplní bude mu zřízen přístup do klientské sekce, kde bude moci sledovat aktuální stav svých objednávek.

Co mi zabralo nejvíce času

Není nad to, když si člověk může projít naprosto všemi cykly tvorby webu:

 • analýza trhu a zvolení podnikatelského záměru
 • návrh fungování webu
 • implementace webu
 • testování webu
 • provoz webu a reklama

Nejvíce času mi zabral druhý bod – návrh fungování webu. Pročetl jsem snad desítky článků na téma přístupnosti. Například i bakalářskou práci Martina Snížka Postup tvorby obchodně úspěšného webu.

Samotná implementace byla ta nejzábavnější část práce na projektu. S dnešními nástroji (Eclipse IDE počínaje a Zend Frameworkem konče) je to opravdu radost.

Pečlivě jsme se věnovali i uživatelskému testování. Měli jsme asi 10 testerů. Byly to lidé z rodiny nebo přátelé. Hodně z nich jsou potencionální zákazníci (nosí kontaktní čočky).

Web je nyní již v provozu a všechen svůj volný čas teď věnuju propagaci. Seznamuju se s reklamními systémy, registruju web do katalogů, do agregátorů zboží.

Na čem je to celé postavené

Eshop je postaven od nuly. Použili jsme:

Závěr

Těžko v souvislosti s naším webem hovořit o nějakém závěru. Ty bude možné udělat až po nějaké větší době provozu. V tuto chvílí nejsme ani týden po releasu.

PS: Objednávky už chodí :)

Celý článek 18 komentářů 10. February 2008

Zajímavé linky 14 - Boulder2ME, obchodně úspěšný web, Czech PHP User Group, Proč ZF

Po delší době se ozývám s dalším článkem. Možná jste si všimli menší frekvence nových článku na blogu. Rozhodně to nebude tím, že bych zlenivěl nebo že by mě to prostě přestalo bavit. Důvodů je několik:

 • Nástup do Avedye je pro mě pořádný kotrmelec. Poprvé v životě jsem javista „na plný úvazek“ a dává mi to teď na začátku hodně zabrat. V Avedyi jsou skvělí kolegové a práce je náročná – a proto ji mám rád.
 • Věc, která mi zabírá poslední měsíc všechen volný čas je internetový business, který se chystáme s kolegou z naší firmy rozjet již za pár dní. Jak jste si mohli všimnout v CV založil jsem s kamarádem firmičku s názvem Maternia. Rád bych se rozepsal o našem podnikání, ale nechci to dělat v tomhle článku. Tato naše nová „zábava“ stála už tým o velikosti 5 lidí měsíc života.

Zajímavé odkazy

Už jsem toho o sobě navykládal dost. A teď už ke slibovaným linkům, které jsou tentokrát vyjíměčně zajímavé:

 • Kolega Honza Šmuk spustil nový web Boulder2ME. Web umožňuje pomocí appletu nadefinovat vlastní mapy do této hry a pak si je stáhnout přímo do mobilního telefonu jako JAD a případně JAR soubor.
 • Velezajímavým dílem je bakalářská práce Martina Snížka s názvem TVORBA OBCHODNĚ ÚSPĚŠNÉHO WEBU, na kterou můžete najít odkaz ke stažení v článku Postup tvorby obchodně úspěšného webu. I když není obsah práce z mého mateřské oboru s velkým zájmem jsem si ji na jeden zátah přečetl. Nezabere to ani dvě hodinky. Při jejím čtení jsem zjistil, že jsem při rozjíždění našeho nového internetového businessu nepostupoval uplně špatně. Našel jsem tam i spoustu užitečných rad. Pokud jste v situaci že přemýšlíte o rozjetí webové stránky a pro vás z nějakého důvodu důležitý její obchodní výsledek je tato práce z rodiny MUST READ.
 • Proběhla druhá akce pod hlavičkou Czech PHP User Group Shrnutí konference zima 2008. Navíc se připravuje akce třetí – Třetí a poslední konference php frameworky.
 • Pěknou úvahu napsal Ronnie v článku Proč si vybrat Zend Framework a proč nevytvářet vlastní framework.

Závěr

Podle analýzy návštěvnosti jsem si všimnul že jste si všimli obráceného pořadí zobrazených článků. Nejstarší články jednoduše byly zobrazeny jako první. I jal jsem se vyzkoumat příčinu…Používám snad nejrozšířenější bloggerský CMS WordPress a nechtělo se mi věřit v nějaký bug na jeho straně. Spíš jsem věřil v útok hackera :) Jaké je rozuzlení? Český hosting nasadil do produkce novou verzi MySQL, která správně nepracovala s klauzulí GROUP BY.

Celý článek Přidat komentář 3. February 2008

Zajímavé linky 13 - vyšla Zend Framework in Action, Silverlight v PHP, Apache Wicket 1.3, o kešování

Celý článek 1 komentář 12. January 2008

Moje plocha - na víkend pro odlehčení

Tento článek berte spíše jako malý víkendový vtip. Všichni známí i méně známí bloggeři ukazují na internetu svoje „plochy“, a tak tak dnes pro pobavení udělám i já.

A proč říkám pro pobavení? Ono nudnější plocha než ta moje vlastně asi ani není. Žádné ikonky, žádné úžasné pozada…prostě nic.

Za zmínku stojí jenom ta podlouhlá věc uprostřed – Launchy. Nemám ikonky rád. A Launchy slouží jako takové okno do počítače. Stačí stisknou klávesovou zkratku (defaultně ALT + mezera) a napsat několik úvodních písmen programu, který hledáte…v sekundě je nalezen a enterem ho spustíte.

V praxi to celé trvá maximálně tři sekundy. Launchy je silně chytlavá věc. Jednou ho uvidíte u někoho v akci a hned ho musíte mít taky. Viď Edo :)

Jako OS používám Windows XP s motivem Aquanox.

Celý článek 8 komentářů 5. January 2008

Novější články Starší články


Kalendář

June 2024
M T W T F S S
« Jan    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Články podle měsíců

Kategorie

Locations of visitors to this page